ΜΟΔΙΠ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022 - 2023

 • Ημερίδα: Ακεραιότητα στην έρευνα-Για μια πιο αξιόπιστη επιστήμη (Πρόσκληση) (Video)
 • Σεμινάριο Διασφάλισης Ποιότητας προς Φοιτητές (Πρόσκληση) (Παρουσιάσεις)
 • Οργανωτική συνάντηση OMEA-MOΔΙΠ 19/9/2022 (Πρόσκληση)
 • Ενημερωτική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ με Διευθυντές ΠΜΣ με θέμα την παροχή
  διευκρινίσεων για πιστοποίηση των ΠΜΣ 15/9/2022
 • Ενημερωτική Συνάντηση ΜΟΔΙΠ με Διευθυντές ΠΜΣ με θέμα την
  πιστοποίηση των ΠΜΣ 12/7/2022 (Παρουσίαση)
 • Οργανωτική συνάντηση OMEA-MOΔΙΠ 9/6/2022 (Πρόσκληση)
 • Οργανωτική συνάντηση OMEA-MOΔΙΠ 7/6/2022 (Πρόσκληση)
 • Οργανωτική συνάντηση OMEA-MOΔΙΠ 22/3/2022 (Πρόσκληση)
 • Οργανωτική συνάντηση OMEA-MOΔΙΠ 28/3/2022 (Πρόσκληση)
 • Ενημερωτική συνάντηση Υπευθύνων ΟΠΕΣΠ-MOΔΙΠ 28/3/2022 (Πρόσκληση)
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων  με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 8/2/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 20/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών  με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 20/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 20/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Εργοθεραπείας με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 18/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 14/1/2022 (Πρόσκληση)
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 14/1/2022
 • Συνάντηση με τους Υπεύθυνους Αποφοίτων των Τμημάτων του ΠΔΜ με θέμα «Οι Απόφοιτοι του ΠΔΜ: ενέργειες για την ανάπτυξη του δικτύου» 13/1/2022 (Πρόσκληση)
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 13/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 13/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 12/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 11/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων  με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 11/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 11/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  με θέμα «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 10/1/2022
 • Οργανωτική συνάντηση με τη Συνέλευση του Τμήματος Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων με θέμα
 • «Προετοιμασία φακέλου πιστοποίησης» 7/1/2022
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ