ΜΟΔΙΠ ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ

Πρόεδρος

Σαριαννίδης Νικόλαος
Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΠΔΜ Μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π.


Μέλη

Καταραχιά Ανδρονίκη
Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αναστασιάδου Σοφία
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Λάππας Γεώργιος
Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Καπαγερίδης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων


Εκπρόσωποι Διοικητικού Προσωπικού - Ε.ΔΙ.Π. - ΕΤ.Ε.Π.

Όροβας Χ.
Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ντίνα Ν. (εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού – Ε.ΔΙ.Π.)
 

Τίγγος Αντ.
Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κάβουρα Ι. (εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού - Ε.Τ.Ε.Π.)

Δεν ορίστηκε εκπρόσωπος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ε.Ε.Π.


Εκπρόσωποι Φοιτητών

Σίνο Σ.
Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών

Καραγιαννοπούλου Σοφία
Εκπρόσωπος Υποψηφίων Διδακτόρων

Ταρνανίδης Δημήτριος
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ