ΜΟΔΙΠ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκδήλωση παρουσίασης του Δικτύου Αποφοίτων του Π.Δ.ΜΠραγματοποιήθηκε στις 18/3/2021 η εκδήλωση παρουσίασης του Δικτύου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στην εκδήλωση, που καλωσόρισε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων καθηγητής κος Ν. Σαριαννίδης, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα εγγραφής και ενημέρωσης αλλά και η νέα εφαρμογή σε κινητό της πλατφόρμας αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μήνυμα προς αποφοίτουςΕνημέρωση Ακαδημαϊκών Τμημάτων01/03-12-2021
Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης ΠΠΣ» με τις ΟΜΕΑ των Σχολών του ΠΔΜ.
Παρουσίαση


21/22-10-2021

Ενημέρωση με θέμα: «Διαδικασίες & Χρονοδιάγραμμα Πιστοποίησης» με τις ΟΜΕΑ των Σχολών του ΠΔΜ.
Παρουσίαση

09-09-2021

Ενημέρωση με θέμα: «Μηνιαία οργανωτική συνάντηση» με τις ΟΜΕΑ των Σχολών του ΠΔΜ.
Παρουσίαση

19-05-2021
Ενημέρωση με θέμα: «Μηνιαία οργανωτική συνάντηση» με τις ΟΜΕΑ των Σχολών του ΠΔΜ.
Θέματα


04-03-2021
Ενημέρωση με θέμα: «Σημαντικές Ενέργειες για την Πιστοποίηση των ΠΠΣ» με τις ΟΜΕΑ των Σχολών του ΠΔΜ.
Πρόσκληση
Παρουσίαση

21-01-2021

Ενημέρωση με θέμα: «Προετοιμασία για Πιστοποίηση ΠΠΣ» με τις ΟΜΕΑ των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Γεωπονικής Σχολής.
Πρόσκληση
Παρουσίαση

19-01-2021
Ενημέρωση με θέμα: «Προετοιμασία για Πιστοποίηση ΠΠΣ» με τις ΟΜΕΑ της Πολυτεχνικής Σχολής.
Πρόσκληση
Παρουσίαση

18-01-2021
Ενημέρωση με θέμα: «Προετοιμασία για Πιστοποίηση ΠΠΣ» με τις ΟΜΕΑ των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Γεωπονικής Σχολής.
Πρόσκληση
Παρουσίαση

Webinar με θέμα: «Ενημέρωση για τη διαδικασία Πιστοποίησης στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Π.Δ.Μ» σε όλο το διδακτικό προσωπικό όλων τμημάτων του Π.Δ.Μ
26-10-2020
Παιδαγωγικό Tμήμα Νηπιαγωγών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρόσκληση
Παρουσίαση

27-10-2020
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πρόσκληση
Παρουσίαση

29-10-2020
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πρόσκληση
Παρουσίαση

2-11-2020
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πρόσκληση
Παρουσίαση

3-11-2020
Τμήμα Ψυχολογίας
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Τμήμα Μαιευτικής
Τμήμα Εργοθεραπείας
Πρόσκληση
Παρουσίαση

5-11-2020
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Τμήμα Γεωπονίας
Πρόσκληση
Παρουσίαση

04-12-2020
1. Ενημέρωση για το νέο πρότυπο Εσωτερικής Αξιολόγησης των ΠΣ
2. Ενημέρωση για τις Πιστωτικές Μονάδες ECTS
3. Ενημέρωση για τα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Πρόσκληση
Παρουσίαση για τα μαθησιακά αποτελέσματα
Παρουσίαση για το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
Ενημέρωση Αυτοτελών Τμημάτων

12-11-2020
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Πρόσκληση
ΠαρουσίασηΕνημέρωση ΟΜΕΑ

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα: "Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών", στα μέλη ΟΜΕΑ των Σχολών του ΠΔΜ.


10-11-2020
ΟΜ.Ε.Α. Σχολής Οικονομικών Επιστημών

11-11-2020
ΟΜ.Ε.Α. Πολυτεχνικής Σχολής

12-11-2020
ΟΜ.Ε.Α. Σχολής Επιστημών Υγείας
ΟΜ.Ε.Α. Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΟΜ.Ε.Α Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
ΟΜ.Ε.Α Σχολής Θετικών Επιστημών
ΟΜ.Ε.Α. Σχολής Καλών Τεχνών

ΠροσκλήσειςΕνημέρωση Διευθύνσεων

Webinar με θέμα: "Ενημέρωση για την Αξιολόγηση του Ιδρύματος" στο προσωπικό όλων των τμημάτων των Διευθύνσεων του ΠΔΜ.


25-09-2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Πρόσκληση
Παρουσίαση

28-09-2020
Διεύθυνση Οικονομικού
Πρόσκληση
Παρουσίαση

29-09-2020
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόσκληση
Παρουσίαση

30-09-2020
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πρόσκληση
ΠαρουσίασηΕνημέρωση ΕΛΚΕ

02-10-2020
Ενημέρωση στον ΕΛΚΕ με θέμα:"Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ".

Πρόσκληση
ΠαρουσίασηΕνημέρωση Γραμματειών

03-10-2020
Ενημέρωση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος» στους διοικητικούς υπαλλήλους των γραμματειών των Κοσμητειών και των γραμματειών των τμημάτων όλων των Σχολών του Π.Δ.Μ..

ΠρόσκλησηΕνημέρωση Φοιτητών

19-11-2020
Webinar με θέμα: «H Εξωτερική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας» στις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων του Π.Δ.Μ.

Πρόσκληση
ΠαρουσίασηΕνημέρωση στο Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή, το Γραφείο ERASMUS και τη Δομή ΜΥΦΕΟ

18-11-2020
Ενημέρωση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ» με το Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή

18-11-2020
Ενημέρωση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ» με το Γραφείο ERASMUS

18-11-2020
Ενημέρωση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ» με τη Δομή ΜΥΦΕΟ
Πρoσκλήσεις

ΠαρουσίασηΕνημέρωση προς τους αποφοίτους

20-11-2020
Webinar με θέμα: «Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» στους/στις αποφοίτους του Π.Δ.Μ

Πρόσκληση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ