ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ

Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολογησης Διδακτικού και Ερευνητικού Έργου.
Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολογησης Διδακτικού και Ερευνητικού Έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε εκ νέου ώστε να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν μετά τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019).

Αν και λόγω της προαναφερθείσας συγχώνευσης υπήρξε ανάγκη δημιουργίας νέου Πληροφοριακού Συστήματος, τα Πληροφοριακά Συστήματα των Ιδρυμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν έως το 2019, διατηρήθηκαν σε λειτουργία. Για άντληση δεδομένων τα οποία αφορούν τα ακαδημαϊκά έτη έως το 2018 - 2019, παρακαλούμε ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.
Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 2011 - 2019 (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 2011 - 2019 (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ