ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η εσωτερική αξιολόγηση αφορά στην ακαδημαϊκή μονάδα ή στο πρόγραμμα σπουδών. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης από τις ακαδημαϊκές τους μονάδες (Πρότυπο Εσωτερικής Αξιολόγησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών). Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση που πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Α.Π. Η Ε.Ε.Α.Π προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, συνεκτιμά τα ευρήματα επιτόπιας επίσκεψης στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα και διατυπώνει την κρίση της.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

  1. Τμήμα Γεωπονίας 2019-2020
  2. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 2019-2020
  3. Τμήμα Εργοθεραπείας 2019-2020
  4. Τμήμα Μαθηματικών 2019-2020
  5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 2019-2020
  6. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 2019-2020
  7. Τμήμα Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης 2019-2020
  8. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 2019-2020
  9. Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 2019-2020
  10. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 2019-2020

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αναφορές ΠΔΜ έτους 2020 2020
Αναφορές ΠΔΜ έτους 2019 2019
Αναφορές ΠΔΜ έτους 2018 2018
Αναφορές ΠΔΜ έτους 2017 2017

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ