ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η εσωτερική αξιολόγηση αφορά στο Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα ή στο πρόγραμμα σπουδών ή στο σύστημα εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης από τα Α.Ε.Ι. ή τις ακαδημαϊκές τους μονάδες. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας, ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση που πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Α.Π. Η Ε.Ε.Α.Π προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, συνεκτιμά τα ευρήματα επιτόπιας επίσκεψης στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα και διατυπώνει την κρίση της.

Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) Εσωτερικής Αξιολόγησης
Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΔΜ (ελ)
Εσωτερική Αξιολόγηση ΠΔΜ (ελ - en)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αναφορά ΠΔΜ έτους 2021 2021
Αναφορά ΠΔΜ έτους 2020 2020
Αναφορά ΠΔΜ έτους 2019 2019
Αναφορά ΠΔΜ έτους 2018 2018
Αναφορά ΠΔΜ έτους 2017 2017

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Έκθεση Αυτοαξιoλόγησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2009 - 2010 έως 2012 - 2013) 2014
2η ενδάμεση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2011
1η ενδάμεση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2009

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ