ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ISO 26000 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το ISO 26000 δημιουργεί ένα πλαίσιο, μέσω του οποίου δίνεται καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ).
 
Το ISO 26000 αποτελεί οδηγό εφαρμογής της ΕΚΕ, καλύπτοντας όλους τους άξονες της ηθικής, των αρχών της βιωσιμότητας και της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. 
 
Η ενσωμάτωσή του στο τρόπο λειτουργίας του ΠΔΜ σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ενεργεί με ηθικό και διαφανή τρόπο, ο οποίος συμβάλλει στην βιώσιμη και ηθική ανάπτυξη της κοινωνίας, αυξάνοντας  την αξιοπιστία του σε κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο ακολουθώντας πολιτικές φιλικές προς τον περιβάλλοντα χώρο.

Πιστοποιητικό 26000
 
Επιπλέον η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης βάσει των κατευθύνσεων του ISO 26000 επιτρέπει στο ΠΔΜ:
  • Να αναδείξει υπεύθυνη οργανωσιακή κουλτούρα
  • Να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του σε οικονομικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο
  • Να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών.
  • Να βελτιώνει τις σχέσεις και την απόδοση των εργαζομένων µέσω της ειλικρινούς επικοινωνίας και δίκαιης μεταχείρισης σχετικά µε εργασιακά θέµατα όπως της υγιεινής και της ασφάλειας.

Εγχειρίδιο Ποιότητας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ