Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης Διδακτικού και Ερευνητικού Έργου. Χρησιμοποιήστε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Ανασυγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αντι-Πρύτανη, Καθηγητή Νικολάου Σαριαννίδη. Στη σύνθεση της μετέχουν πέντε μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, ένας εκπρόσωπος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ένας εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ένας εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών σπουδών.