ΜΟΔΙΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 19/5/2021 ξεκινά η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, από τους φοιτητές του Ιδρύματός μας.

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες ότι θα πρέπει το πρώτο δεκάλεπτο έναρξης του κάθε μαθήματος να αφιερωθεί αποκλειστικά στην αξιολόγηση, προτρέποντας τους φοιτητές να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/  προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση του μαθήματός τους.

Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 4-06-2021.

 Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων έχουν αποσταλεί σε όλους τους φοιτητές, μέσω των ιδρυματικών τους λογαριασμών. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος μας  και τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 Σας παρακαλούμε όλους για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13/01/2021 ξεκίνησε η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, από τους φοιτητές του Ιδρύματός μας.

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες ότι θα πρέπει το πρώτο δεκάλεπτο έναρξης του κάθε μαθήματος να αφιερωθεί αποκλειστικά στην αξιολόγηση, προτρέποντας τους φοιτητές να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/  προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση του μαθήματός τους. 

Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 1-02-2021.

Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων έχουν αποσταλεί σε όλους τους φοιτητές, μέσω των ιδρυματικών τους λογαριασμών. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος μας  και τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σας παρακαλούμε όλους για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

 

Eνημέρωση σχετικά με το: «Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ θα πραγματοποιήσει ενημέρωση σχετικά με το: «Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ,
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Ενημέρωση προς το Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί το Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή να συμμετάσχει σε ενημέρωση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του  Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ», Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, https://zoom.us/my/uowm.modip


Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Ενημέρωση προς το Γραφείο ERASMUS

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί το γραφείο ERASMUS να συμμετάσχει σε ενημέρωση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ», Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:45, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Ενημέρωση της Μονάδας Υποστήριξης των Φοιτητών Ευπαθών/Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί τη Μονάδα Υποστήριξης των Φοιτητών Ευπαθών/Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), να συμμετάσχει σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί το προσωπικό όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, να συμμετάσχει σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Η Αξιολόγηση του Ιδρύματος», την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Ενημέρωση ΟΜΕΑ σχολών Επιστημών Υγείας, Κοιν. και Ανθρ. Σπουδών, Θετικών Επιστημών και Καλών Τεχνών

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί τα μέλη ΟΜΕΑ των ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Γεωπονικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών και Καλών Τεχνών να συμμετάσχουν σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα:«Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών»την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Ενημέρωση ΟΜΕΑ Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί τα μέλη ΟΜΕΑ των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής να συμμετάσχουν σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών», την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Ενημέρωση ΟΜΕΑ Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί τα μέλη ΟΜΕΑ των ακαδημαϊκών Τμημάτων της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών να συμμετάσχουν σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών», την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom, πατώντας στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ